Proje Özeti bakımı ve Paylaşım

Afbeeldingsresultaat voor vlag belgie  

Projemiz, resmi eğitimde erken yaşlarda dil öğreniminin anlaşılmasını ve etkinliğini geliştirmeye çalışan bir ortaklıktan oluşmaktadır. Projenin çalışma dili İngilizcedir. Projede dil öğrenimini desteklemek amacıyla BIT kullanılarak her ortak ülkenin ilkokul ilk sınıflarında okuyan öğrencileri tarafından resimli ortak sözlük tasarlanacaktır. Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek skype görüşmeleri aracılığı ile bu sözlük tasarlanacak ve proje dahilindeki öğretmenler ve personelin her ülkede düzenlenecek eğitimlere katılımları ile öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecektir.

"CILT" (Community Integration Language Toolkit-( Toplum bütünleşme Dil aracı)) yenilik ve paylaşım değerlerinin geliştirilmesi ile tasarlanmıştır. CILT’e Proje sonunda yer verilecektir. Her ortak ülkede gerçekleştirilecek olan öğretmen eğitimleri, kültürlerin dikkate alınarak oluşturulacağı müfredat programları ile erken yaş dönemi dil uzmanları tarafından verilecektir. Projenin son dönemlerine doğru CILT dil aracı, İngilterede düzenlenecek final aktivitesinde test edilecektir. Her ortak ülke, yerel toplumdan, medya temsilcilerinden, üniversitelerden, okullardan ve de devlet temsilcilerinden oluşacak daha geniş bir kitleye açık ve yarım gün aktivitesi ile birleştirilmiş bir aktivite gerçekleştirecektir.

Çocukların erken yaşta eğitim konusunda teşvik edilebilmesi için proje içerisinde her okuldan 24-30 adet çocuk Makaton işaret dilini kullanarak birbirleriyle skype görüşmeleri yapacaklar ve sonrasında çocukların kendilerinin hazırlayacağı resimli sözlük geliştirilerek burada basit günlük kelimeler kullanılacaktır. Proje sonunda bu sözlük, ailelere ve daha geniş topluluklara sunulacaktır.

Proje sonuçlarının yayılımı adına, herkes için fırsat hareketliliği, eşit fırsatlar ve sosyal haklar konusunu öne çıkaran Avrupa liderliğinde İngiltere’de bir final seminer düzenlenecek ve burada daha büyük, birleşmiş bir dünyada dil öğreniminin geleceği tartışılacaktır.

Genişlemekte olan Avrupa’da okulların yeni gelen öğrencilere en etkili sosyal ve eğitimsel entegrasyonu sunmaları oldukça önemlidir. Birbirine bağlı okul toplulukları olmadan akademik kariyer içerisinde uzun süreli sosyal bütünleşmeden söz edilemez. En önemlisi, kültürel farklılıkları benimsemeden, etnik çeşitliliği anlamak ve buna saygı göstererek eşit fırsatlar sonuçlanamaz.

Ayrıca, daha geniş topluluklarda anlayışı geliştirmek ve sıklıkla etnik gruplardaki ani artıştan kaynaklanan baskıyı azaltmak için, daha geniş bir farklı dil ve kültürel anlayış farkındalığına ihtiyaç vardır. Bu okul öncesinde başlamalı ve her çocuğun okul kariyeri boyunca desteklenmelidir.  

Proje, ortalama dil ve ya iletişim yeteneğine sahip olmadan okula katılan her bir yerel bölgeden çocuklara yardım etmek amacıyla esnek araçlar da yaratır. Kişisel öğrenim ihtiyaçlarının yanı sıra, kültürel entegrasyon durumlarını da göz önüne alan özel yöntemler geliştirir.  

İlkokullar yol göstericilerdir. Çocuklar elçilerdir – Projenin teması budur. Çocuklar aracılığı ile öğrenmek ve onların farklı dilleri farklı kültürleri öğrenebilmelerine izin vermek okul müfredatının zenginleştirilmesini anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. ICT bağlantılarının ortak okullarla kullanılması, çocuklara eş dil yorumlaması sağlarken kozmopolit ve farklı topluluklar oluşturan kültürel farklılıkların bilincine varmaktadırlar. Her bir çocuğu yorumlayıcı olarak güçlendirmektedir.

Partnerler, çocukların dilbilim yeteneklerini geliştirmek, kültürel ve sosyal entegrasyon konusunda farkındalıklarını arttırmak için bir araya gelirler. Hareketlilik ve öğrenme fırsatları eğitimsel deneyimlerini paylaşan, toplum entegrasyonuna model geliştiren ve yenilikler tanımlayan öğretmenler, destekleyici personel ve daha geniş toplumsal destekleyiciler içindir.