Samenvatting van het project Caring and Sharing Afbeeldingsresultaat voor vlag belgie

 

 

Het project creëert een partnerschap dat werkt aan het begrip en de effectiviteit bij het leren van een taal in de vroege stadia van het basisonderwijs. De voertaal van het project is Engels. Het project maakt gebruik van ICT als instrument tot een samenhang en gedeeld begrip. De ontwikkeling van het taalleren wordt ondersteund door een gezamenlijk beeldwoordenboek, ontworpen en gemaakt door leerlingen van de kleuterklassen van elke basisschool. Dit wordt bereikt door middel van regelmatige klas tot klas Skype sessies die leerlingen en leerkrachten samen brengen. Docenten en teamleden nemen deel aan beurzen en workshops in elk land.

 

"CILT" wordt ontwikkeld (Community Integration Language Toolkit) door middel van de uitbreiding van innovatie en het delen van kennis. Dit wordt verspreid aan het einde van het project. Gedeelde workshops voor de lerarenopleiding worden in elk land ontworpen en gegeven door deskundige taalspecialisten voor jonge kinderen. Deze houden een breder belang in en bevatten een uitbreiding van het onderwijsprogramma rekening houdend met de cultuur en het bestaand taalleren. De CILT Toolkit, gemaakt door het partnerschap, wordt getest bij een eindmeeting gehouden in het Verenigd Koninkrijk aan het einde van het project.

Elke partner organiseert een evenement voor een halve dag dat open staat voor een breder publiek van mensen uit de lokale gemeenschap, de media, vertegenwoordigers van ondersteunende organisaties en hogescholen / universiteiten en beleidsmakers.

Om jonge kinderen bij het taalleren te inspireren werkt het project met klas tot klas Skypesessie uit met 24-30 kinderen in elke school. In eerste instantie gebeurt de communicatie via de Makaton gebarentaal. Dan evolueert het leren en het illustreren eenvoudige met alledaagse woorden in elke taal. Er wordt een beeldwoordenboek ontworpen, geïllustreerd door de kinderen zelf. Aan het einde van het project wordt dit woordenboek verkocht aan de ouders en de bredere gemeenschap.

Er is een laatste zitting in het Verenigd Koninkrijk om de projectresultaten te verspreiden en om over de toekomst van het taalleren te debatteren in een breder en ruimer kader, geleid door een samenhangend Europa ter bevordering van de mobiliteit, gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

In een breder Europa is het essentieel dat scholen de meest effectieve sociale en educatieve integratie aanbieden voor nieuw aangekomen leerlingen. Indien er geen aandacht gegeven wordt aan samenhangende scholengemeenschappen zal op lange termijn de sociale integratie en een bevredigende academische carrière beperkt blijven. Belangrijker nog, zonder begrip van culturele verschillen, respect en kennis van de etnische rijkdom kunnen er geen gelijke kansen bereikt worden.

Om het inzicht in de samenleving te verbeteren en de druk die vaak ontstaat door een plotselinge toename in etnische groepen te verminderen, moet er meer bekendheid van de verschillende talen en cultureel begrip komen. Dit moet in de kleuterschool beginnen & gedurende de hele schoolloopbaan van elk kind worden bekrachtigd.

Het project creëert ook flexibele instrumenten om kinderen te helpen in hun lokale schoolomgeving, zonder dat een minimum aan taalbegrippen nodig zijn om te kunnen communiceren met elkaar. Methoden opgemaakt door specialisten worden ontwikkeld en houden rekening met de individuele leerbehoeften en culturele geïntegreerde problemen. Basisscholen zijn ideaal geplaatst om de weg te wijzen. Kinderen zijn ambassadeurs - dit is het thema van dit project. Leren door kinderen en de kinderen laten ontdekken en te genieten van verschillende talen en verschillende culturen, de weg vrijmaken naar een bredere begrijpen van de wereld, met een verrijking voor de eigen onderwijsprogramma's. Met behulp van ICT en links naar partnerscholen bieden de kinderen aan elkaar taalinterpretaties aan, terwijl ze bewust gemaakt worden van de culturele verschillen die in een kosmopolitische en diverse gemeenschap gecreëerd is. De eigen mogelijkheden bij elk individueel kind worden gebruikt als vertolker.

De partners komen samen om taalvaardigheden te verbeteren bij de leerlingen en om het bewustzijn van de culturele en de integratie van sociale problemen te verhogen. Mobiliteit en leermogelijkheden zijn voor docenten, ondersteunend personeel en doelgroepen bij de bredere gemeenschap zijn een model voor integratie in de samenleving. Dit bereikt men door het delen van goede praktijken binnen het onderwijs en het herkennen en ontwikkelen van innovatieve ideeën.